Önkormányzat jelképei

Takácsi Község jelképeinek bemutatása

Takácsi Község Képviselő-testülete 2010. tavaszán elhatározta, hogy a felkutatja Takácsi Község történelmi címerét, s jelképeit ennek eredményeként fogadja el.

A feltáró munkára Somfai Balázs urat a Veszprém Megyei Levéltár főlevéltárosát kérte fel, aki a kutató munka eredményeként bemutatta Takácsi Község legrégibb címermotívumainak leírását.

Ez a leírás az Országos Községi Törzskönyvbizottság 1909-es hivatalos megerősítésekor elfogadott címerelemeket rögzíti.

A címer leírása: csücsköstalpú, arany keretezésű pajzs, kék mezejében ötlevelű arany korona, melyre egyenes kardot markoló, levágott jobb kar támaszkodik, ezüstből.

A címer színeit a korai lenyomatokból lehetett megállapítani. Erre vonatkozóan egyezményes jelölés van a XVII. századtól Európában. E szerint a címer mezeje a lenyomaton finom vízszintes vonalkázást mutat, ami a kék, a korona, apró pontozással szórt felülete az arany, míg a kar és kard üresen hagyott tartománya az ezüst színt jelenti.

A címer Takácsi község múltjába nyújt betekintést. Takácsi a középkorban és az újkorban egytelkes nemesi családok birtoka volt. A korona a község nemesi hagyományaira, a kardot lendítő kar a haza védelmezésére, az elődök vitézségére utal, lévén a kard a harc, a hatalom a bátorság, az erő és igazságosság örök érvényű jelképe.

A leírás alapján Gáty István úr a Veszprém Megyei levéltár reprográfusa készítette el a címer tervezetét, a most bemutatott címert Molnár Renátó alkotta.

A címer megújítása akkor érhette el igazi célját, ha az a zászlóval is harmonizál, ezért a Képviselő-testület Takácsi Község zászlaját annak arany és kék színeit felhasználva, rajta Takácsi község új címerével fogadta el.

Takácsi Község új jelképei méltó módon kapcsolják össze a múltat és jelent. A most bemutatott jelképek a történelmi emlékek XXI. századi megőrzését, ápolását, elődeink tiszteletét szolgálják.

cimer_nagy
zaszlo_nagy