Lakossági fórum 2018. március 14.

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takácsi községben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése” című TOP-2.1.3-15 kódszámú felhívásra benyújtott Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen című támogatott projekt megvalósítása (Rákóczi, Ady, Marcaltői, Jókai utcai árkok, valamint kapubejárók felújítása) tárgyában 2018. március 14-én lakossági fórumot tartott.

A tájékoztatón részt vettek a képviselő-testület tagjai, a kivitelező képviselője Bálint Ervin, valamint a tervezői, műszaki ellenőri feladatokat ellátó Horváth Ferenc.

A rendezvényen megjelent a 112 érintett ingatlan tulajdonosa, használója képviseletében 67 ingatlan tulajdonosa.

Az önkormányzat képviselői, a kivitelező, valamint a műszaki ellenőr részletes tájékoztatót adtak a tervezés, pályázat, valamint a kivitelezés folyamatáról lebonyolításáról.

A tulajdonosok részéről több hasznos kérdés hangzott el, amire a megjelent kivitelező, műszaki ellenőr adott megnyugtató választ.

A tájékoztató eredményeként a beruházásban érintett lakosok megfelelő információt szerezhettek az elkövetkezendő fél év beruházásának folyamatáról, céljairól, várható eredményéről.